Personuppgiftspolicy

Vi på Invite Europe AB värnar om våra kunders integritet och strävar alltid efter att samla in personuppgifter på ett säkert och hänsynsfullt sätt.

Personuppgiftsansvarig
Invite Europe AB, orgnr. 556595-7593, Industrigatan 25, 619 33 Trosa, info@inviteeurope.com, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

Insamling och behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter till exempel när du gör ett köp i vår webbshop eller fyller i ett kontaktformulär.​ Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter
Vi behandlar endast uppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har även rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör det på Datainspektionens hemsida.

Personuppgiftsbiträden
Invite Europe AB kan komma att lagra dina personuppgifter hos underleverantörer, i de fallen tecknar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Säkerhet
Du ska känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter oss​.​ ​Vi hanterar endast den informationen vi anger vid insamlingen av personuppgifterna, och endast av de personer som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.​ Lagringen sker enligt branschstandard för säkerhet.

Kassan
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.